Hizmetler

Hizmetler

KİMYASAL LABORATUVAR

Kimya Laboratuvarının ana faaliyeti, TDR Legure d.o.o firmasının üretim programı doğrultusunda hammadde ve üretilen malzemelerin kalite testlerinin eksiksiz bir şekilde yapılmasıdır.

Uzun yıllar boyunca edinilen know-how, tecrübe ve ekipmanlar sayesinde katı ve sıvı birçok malzemenin kimyasal testleri yapılmaktadır.

Laboratuvar ekipmanları içerisinde;

  • X-RAY Spektrometre (WDXRF ve EDXRF)
  • indüktif olarak bağlanmış plazma optik emisyon Spektrometresi (ICP OES)
  • UV/VIS spektrofotometre
  • Karbon ve Kükürt içeriğinin tayini için infrared algılama
  • Hacimsel analiz
  • Titrimetrik analiz
  • Gravimetrik analiz