TDR Legure d.o.o

KÜRESELLEŞTİRİCİLER
 
  • FeSiMg grubu
  • Cored Wire alaşımları
  • NiMg grubu

Küreselleştiriciler, FeSiMg ve FeNiMg alaşımları için kullanılan bir terimdir. Bu alaşımlar, dar bir tolerans aralığı ve spesifik oranlar dahilinde, Magnezyum, Kalsiyum ve nadir toprak elementlerinin(RE) ilavesi ile Ferro Silikon veya Ferro Nikel alaşımlarını oluşturmaktadır.

Küreselleştiricilerin amacı, Ergiyik demir alaşımının Magnezyum ile tretmanını sağlamaktır.

Magnezyum tretmanı işlemi sayesinde Demir içerisindeki Karbon, yapraksı(Lamel) grafitten küresel(Sfero) grafite dönüşür. Bu sebeple küreselleştirici adı verilir.

AŞILAYICILAR
 

Aşılayıcıların asli görevi, ergiyik metaldeki Karbonun soğuma esnasında çekirdeklenmesini sağlamak ve artırmaktır. Aşılayıcılar, ergiyik metal içerisine oldukça düşük miktarlarda ilave edilirler ve ana alaşım olan Ferro Silisin haricinde Zirkonyum, Manganez, Baryum, Alüminyum, Stronsiyum, Bizmut vb. ihtiva etmektedirler.

DEOKSİDİZÖRLER
 

Deoksidizörler,ergitme esnasında Demir içerisindeki Oksijenin uzaklaştırılması için kullanılan malzeme grubudur.

CORED WIRE
 

DeCored Wire teknolojisi, FeSimg alaşımının ve/veya aşılayıcılarının telde dolgu maddesi olarak ergimiş Demire ilave edilen bilgisayarlar kontrollü, otomatik bir beslenme sistemidir.